Motip Spuitbus Hittebestendig Rood 400ml

Motip Spuitbus Hittebestendig Rood 400ml

De Motip Spuitbus in de kleur Rood is een hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. Deze lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden.

Hittebestendig tot 300ºC

Motip-hitte-rood
€ 19,95
Inclusief belasting 1 tot 5 dagen levertijd mits anders is aangegeven.
Op voorraad

 

Gratis verzending vanaf € 99,95!

 

Veilig en vertrouwd bestellen!

 

Binnen 5 werkdagen geleverd, tenzij anders is aangegeven.

Specificaties

De Motip Spuitbus in de kleur Rood is een hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

Veiligheidsinformatie

Signaalwoord:
 • Gevaar
Pictogrammen:
 • GHS02
 • Ontvlambaar
 • GHS07
 • Schadelijk
 • GHS09
 • Milieugevaarlijk
Gevarenaanduiding:
 • H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50C.
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.
Motip-hitte-rood

Datasheet

Kleur
Rood
Soort
Spuitbus (400ml)
Commentaar (0)
Geen klantenbeoordelingen op het moment.

16 andere producten in dezelfde categorie: